Trụ sở làm việc – Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình – Hà Nội

Tên công trình: Trụ sở làm việc – Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình – Hà Nội

Chủ đầu tư: Chi nhánh NHCT khu vực Ba Đình

Địa điểm xây dựng: 126 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội

Quy mô công trình:

- Nhà 12 tầng, 2 tầng hầm, chiều cao công trình 49,5 m

- Móng cọc khoan nhồi D1000 mm, khung vây, tường dẫn, thi công bằng phương pháp TOPDOWN.

- Nhà khung BTCT chịu lực 

- Diện tích sàn 7.316,5 m2

Giá trị công trình: 68,231 tỷ đồng

Thời gian khởi công: 2006

Thời gian hoàn thành: 2011
Các công trình khác