Chung cư CT9-Văn Phú

Tên công trình: Chung cư CT9-Văn Phú

Địa điểm xây dựng: Khu đô thị Văn Phú-Hà Đông-Hà Nội

Quy mô công trình:

- Nhà chung cư 40 tầng nổi chiều cao mái 144,95m,  02 tầng hầm sâu 7,4 m
- Kết cấu khung nhà BTCT chịu lực
- Diện tích tầng hầm :10.600 m2
- Diện tích sàn tầng nổi : 88.000 m2 
- 02 tầng hầm thi công theo phương pháp đào mở
- Mặt bằng thi công chật hẹp trong khu đô thị 
mới Văn Phú

Giá trị công trình:  235,777 tỷ đồng

Thời gian khởi công: 07/2011

Thời gian hoàn thành:
Other buildings