Công trình Trụ sở Bộ Nội Vụ

1

Tên công trình: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị trụ sở Bộ Nội vụ

Địa điểm xây dựng: Lô 24, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội.

Hạng mục thi công: Nhà làm việc 18 tầng, 1 tầng hầm, móng cọc khoan nhồi

Giá trị gói thầu: 405.539.000.000 VNĐ

1 1 1Other hot news