Chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thông báo chào báo cổ phiếu ra công chúng  CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍĐịa chỉ: 206A - Nguyễn Trãi - Trung Văn - Từ Liêm - Hà NộiĐT:     043. 5540 845          Fax:     043.5540 847THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNGCăn cứ vào Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 548/UBCK-GCN do Ủy ban chứng khoán  Nhà nước cấp ngày 16 tháng 04 năm 2010.1. Cổ phiếu chào bán        Tên cổ phiếu: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ       Mã cổ phiếu: PHH       Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông       Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu       Tổng số lượng chào bán: 15.000.000 cổ phiếu       Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu ra công chúng, cụ thể:       Đợt 1:       * Chào bán 5.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1/1, giá phát hành 12.000 đồng/cổ phần.       * Chào bán 250.000 cổ phần cho cán bộ công nhân viên trong Công ty (danh sách và thời gian hạn chế chuyển nhượng do         Hội đồng Quản trị quyết định), giá phát hành 12.000 đồng/cổ phần.       Đợt 2:       * Chào bán 9.250.000 cổ phần thông qua hình thông qua hình thức đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Thời gian         phương thức và giá khởi điểm Hội đồng Quản trị sẽ công bố khi lựa chọn được thời điểm đấu giá thích hợp.       * Chào bán 500.000 cổ phần cho cán bộ công nhân viên trong công ty (danh sách và thời gian hạn chế chuyển nhượng do         Hội đồng Quản trị quyết định), giá phát hành 12.000 đồng/cổ phần.2.Khối lượng vốn huy động dự kiến: 250 tỷ đồng3. Mục đích huy động vốn: Số tiền thu được từ đợt chào bán là 250 tỷ đồng dự kiến sẽ được sử dụng cho các dự án công ty đang        triển khai như: Dự án khu đô thị mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội; Dự án Tòa nhà văn phòng K3B Thành Công; Dự án tòa nhà văn phòng 407 Nguyễn An  Ninh,... và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.4. Thời hạn phân phối/đăng ký mua cổ phần:     * Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2010     * Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ 28/5/2010 đến 23/6/2010     * Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền: từ 28/5/2010 đến 25/6/20105. Địa điểm nhận đăng ký mua/phân phối cổ phiếu     * Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: thực hiện tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.     * Đối với chứng khoán chưa lưu ký: thực hiện tại Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu khí (địa chỉ như trên).     * Đối với cán bộ công nhân viên được duyệt quyền mua theo danh sách phê duyệt của HĐQT: thực hiện tại Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu khí (địa chỉ như trên)6. Địa điểm công bố Bản cáo bạch chào bán:      * Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu khí (địa chỉ như trên)     * Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT     Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội     Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh: 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh7. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa:     * Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu khí     * Số tài khoản: 0031100353008     * Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân Đội-Chi nhánh Thanh XuânTrân trọng thông báo!                                                                                                                                                              Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2010                                                                                                                                                                               CHỦ TỊCH HĐQT                                                                                                                                                                                 Lê Hoàng Anh                                                                                                                                                                                        (đã ký)Mẫu đăng ký thực hiện quyền mua đối với cổ đông chưa lưu ký: Tải xuốngMẫu đăng ký chuyển nhượng quyền mua đối với cổ đông chưa lưu ký: Tải xuống

Read more

Đại hội Cổ đông năm 2010 Công ty CP Hồng Hà Dầu khí

Ngày 03/02/2010 Công ty CP Hồng Hà Dầu Khí đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 tại hội trường 254, Trung tâm hội nghị Quốc Gia, 57 Phạm Hùng, Hà Nội..Ông: Lê Hoàng Anh - Chủ tịch HĐQT thông qua báo cáo của HĐQT và phương hướng đường lối phát triển trong 05 năm tới.Đến dự hội nghị gồm 108 cổ đông và người đại diện tham dự, tương ứng với 94,23% cổ phần của Công ty.Chương trình của đại hội đã diễn ra đúng như kế hoạch dự kiến. Đại hội đã tiến hành họp và nhất trí thông qua một số vấn đề sau:- Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban TGĐ, BKS, báo cáo tài chính năm 2009 và một số nội dung khác theo quy định của pháp luật;- Thông qua danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2 giai đoạn 2010 - 2014;- Thông qua kế hoạch và phương án tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng;-  Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010.Ông: Hoàng Quốc Huy thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2010Bà: Phạm Cẩm Anh - Trưởng ban kiểm soát thông qua báo cáo và quá trình hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ vừa qua.Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2 (2010-2014) ra mắt đại hội.Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên BKS nhiệm kỳ 2 ra mắt đại hội.Các thông tin chi tiết đi kèm: (bản mềm)    1. Nghị quyết đại hội  Tải xuống    2. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2009    Tải xuống    3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009.  Tải xuống

Read more

Page: 1234